Nieuwste CasesClassics en Worldwide

Stichting ALS Nederland

Ga door met mijn strijd

Maggi

Maggi

Financieel misbruik bij ouderen

Challenge

Herkennen van de signalen van financieel misbruik bij ouderen.

Changing Idea

Confronteren met de gevolgen van financieel misbruik bij ouderen om zo een gedragsverandering (actie) teweeg te brengen.

Concept

Door middel van een PR- en activatiecampagne laat deze deelcampagne van het thema ‘Huiselijk Geweld’ de balans zien tussen┬áde aard en ernst van het probleem. Verwondering, verrassing, opvallende nieuwe inzichten en feiten die deelbaar zijn brengen het onderwerp onder de aandacht om zo omstanders aan te sporen tot actie.
Play Case