Nieuwste CasesClassics en Worldwide

Maggi

Brand Manifesto

Renault

Renault

Orgaandonatie

Challenge

Men zet de motieven om orgaandonor te worden af tegen twijfels en onzekerheden waardoor registraties achterblijven.

Changing Idea

De vicieuze cirkel rondom twijfels en onzekerheden doorbreken door in te spelen op de belangrijkste motieven en barrières en zo het keuzeproces te versnellen.

Concept

Een meerjarige campagne met als leidraad: ‘Een leven redden. Je hebt het in je’. Deze thematiek is steeds op een nieuwe wijze tot leven gebracht waarbij twijfels, angsten en onzekerheden zijn benoemd om zo handvatten te bieden. Daardoor motiveren we twijfelaars een keuze te maken. Resultaat: 47% stijging van het aantal donorregistraties, met 22% minder ‘twijfelaars’.
Play Case